RANDOM

Bài tập 4 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ các điều kiện của phản ứng và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hóa khử:

Bài 4 SGK Hóa học 12 nâng cao trang 181

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các phương trình hóa học của phản ứng:

(1) 4Al + 3O2 → Al2O3   

(2) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O  

(3) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl    

(4) Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3NaCl         

(5) Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]            

(6) 2Al(OH)3 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) Al2O3 + 3H2O                

(7) Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4

Trong các phản ứng đã cho (1) là phản ứng oxi hóa khử

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Bảo Việt

  công thúc hóa học của nhôm clorua là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  1) sục 0,02 mol Cl2 vào dung idhcj chứa o,o6 mol FeBr2 thu được dung dihcj A, cho agno3 dư vào A thu được m gam kết tủa. các pư xra hoàn toàn. giá trị a là

  2) hòa tan hoàn toàn 15,74 gam hh X chứa Na, K Ca và Al trong nước dư thu được dung dịch chứa 26,04 gam chất tan và 9,632 lít khí H2. %Al trong X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho 0,1 mol Al(NO3)3 tác dụng  Vml NaOH 1M tạo 6,24g kết tủa. Tính V?

  Ai biết giúp với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Nung nóng 20,3 gam hỗn hợp A gồm Al2O3, CuO, FeO rồi cho 1 luồng khí CO dư đi qua đến khi phảnứng xảy ra hoàn toàn, thu được 17,1 gam chất rắn và hỗn hợp khí B.Mặt khác 20,3 gam A tác dụng vừa đủvới 350 ml dung dịchHCl 2M thu được dung dịch D. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch D thu được kếttủa, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.
  1. Tính khối lượng mỗi chất trong 20,3 gam hỗn hợp A và tính m.
  2. Dục toàn bộ hỗn hợp khí B vào V(l) dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10g kết tủa. Tính V
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM