YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ các điều kiện của phản ứng và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hóa khử:

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các phương trình hóa học của phản ứng:

(1) 4Al + 3O2 → Al2O3   

(2) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O  

(3) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl    

(4) Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3NaCl         

(5) Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]            

(6) 2Al(OH)3 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) Al2O3 + 3H2O                

(7) Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4

Trong các phản ứng đã cho (1) là phản ứng oxi hóa khử

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON