YOMEDIA

Bài tập 1 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 176 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat trong phản ứng là:

A. 1 và 3

B. 3 và 2

C. 4 và 3

D. 3 và 4

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Hoàn thành phương trình hóa học: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat là 1 và 3

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Choco Choco

  Không dùng hóa chất nào khác, hãy nhận biết các chất: NaOH, AlCl3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Bài 3. Cho m gam bột X gồm Al và Fe3O4 đã trộn đều đem nung ở nhiệt độ cao đến PU hoàn toàn được chất rắn Y .Nghiền nhỏ trộn đều chia hỗn hợp làm 2 phần,phần 1 ít hơn phần 2, rồi đem tiến hành TN.

  TN1: Cho P1 t/ d với dd NaOH dư thu được 1,764 l H2 (đktc).Lọc tách lấy phần không tan, đem hòa tan hết trong dd HCl dư thu được 1,512 l khí.

  TN2: Cho P2 hòa tan hết trong dd HCl dư thì thu được 9,828 l khí .Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho 9.14g hỗn hợp gồm Fe Al Cu tác dụng với dd HCl dư thu được dd X, 7.84 lít khí (đktc) và 2.54g chất rắn.Khối lượng muối trong dd X là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  cho 2.06 gam hỗn hợp gồm Fe Al Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.896l NOduy nhất. khối lượng muối NO3- sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA