ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 176 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat trong phản ứng là:

A. 1 và 3

B. 3 và 2

C. 4 và 3

D. 3 và 4

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Hoàn thành phương trình hóa học: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo muối nitrat là 1 và 3

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1