ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 176 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 176 SGK Hóa học 12 nâng cao

Tùy thuộc nồng độ của dung dịch HNO3 kim loại nhôm có thể khử HNO3 thành NO2, NO, N2 hoặc NH4NO3. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng trên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Các phương trình hóa học

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

10Al + 36HNO3 → 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 176 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bich thu

  Các bạn ơi. Giải đáp bài tập này cùng mình nhé. Đang loạn loạn với câu nì.

  Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, Al và Fe tác dụng với một lượng nước dư thu được 8,96 lít H2 (đktc), dung dịch Y và chất rắn Z. Cho toàn bộ chất rắn Z tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M, khuấy đều thu được 13,8 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch T chứa hai muối. Cho dung dịch T tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 6,0 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Suong dem

  Các bạn chỉ mình bài này với. Cảm ơn nhiều nha.

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong 200,0 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Thêm 300,0 ml hoặc 700,0 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y đều thu được cùng một lượng kết tủa có khối lượng m gam. Giá trị gần nhất của m là:

  A. 6,9. 

  B. 8,0.

  C. 9,1.

  D. 8,4.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Bo Bo

  Mọi người giúp Duy bài tập này với. Cảm ơn nhiều nhé.

  Hoà tan hoàn toàn 4,92 gam hỗn hợp A gồm (Al, Fe) trong 390ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch B. Thêm 800 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B thu được kết tủa C, lọc kết tủa C, rửa sạch sấy khô nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 7,5 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp A có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 65,8%

  B. 16,5% 

  C. 85,6 %

  D. 20,8%

  Theo dõi (0) 7 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1