RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 180 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỉ lệ mol 1:1) có sản phẩm là Na[Al(OH)4]?

A. Al2(SO4)3

B. AlCl3

C. Al(NO3)3

D. Al(OH)3

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Hợp chất Al(OH)3 của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (theo tỉ lệ mol 1:1) có sản phẩm là Na[Al(OH)4]

Phương trình phản ứng: Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thi trang

  hãy nêu hiện tượng khi cho

  CO2, Al(NO3)3, NH4NO3 vào dd NaAlO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu hằng

  Đốt m gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba trong khí oxi sau một thời gian thu được hỗn hợp X chứa các oxit và kim loại có khối lượng (m+1,6) gam. Hoà tan hết X trong 300ml dd H2SO4 1M thu được dd Y chất răn Z và 5,6 lít khí (đktc). Nhỏ từ từ 30ml dung dịch AlCl3 1M vào dung dịch Y thu được a gam chất răn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

  A. 2,34

  B. 1,56

  C. 0,78

  D. 3,12

  Giải giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho 27,6g hồn hợp Al, Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 15,68 lít khí SO2. Tính % về số mol và % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? Tính khối lg muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng? tính số mol H2SO4 phản ứng.mn giúp mk với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Khi cho Al(NO3)3 vào Na2CO3 đun nóng có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích dùm mình với ạ

  A. Vừa có kết tủa vừa có sủi bọt khí

  B. Chỉ có sủi bọt khí

  C. Chỉ có kết tủa

  D. Không có hiện tượng gì xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Hỗn hợp gồm Al và FexOy. Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dc 92,35g chất rắn. Hoà tan chất rắn trong dd NaOH dư dc 8,4l khí (dktc) và phần còn lại không tan D. Hoà tan 1/4 D bằng H2SO4 đặc nóng phải dùng 60g dd H2SO4 98% (giả sử chỉ tạo ta muối sắt 3). Tính Al2O3 và CTHH của FexOY

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1