ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.9 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.9 trang 63 SBT Hóa học 12

Đốt cháy bột Al trong bình khí Cl2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 g. Khối lượng Al đã phản ứng là

A. 2,16 g.    

B. 1,62 g.    

C. 1,08 g.    

D. 3,24 g.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.9

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.9 trang 63 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thi trang

  Cho 9.14g hỗn hợp gồm Fe Al Cu tác dụng với dd HCl dư thu được dd X, 7.84 lít khí (đktc) và 2.54g chất rắn.Khối lượng muối trong dd X là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hồng trang

  cho 2.06 gam hỗn hợp gồm Fe Al Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.896l NOduy nhất. khối lượng muối NO3- sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho 5,4 gam Al vào dd NaOH dư . Tính thể tích khí H2 thu được ở đkc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  Nung nóng 20,3 gam hỗn hợp A gồm Al2O3, CuO, FeO rồi cho 1 luồng khí CO dư đi qua đến khi phảnứng xảy ra hoàn toàn, thu được 17,1 gam chất rắn và hỗn hợp khí B.Mặt khác 20,3 gam A tác dụng vừa đủvới 350 ml dung dịchHCl 2M thu được dung dịch D. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch D thu được kếttủa, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. 1. Tính khối lượng mỗi chất trong 20,3 gam hỗn hợp A và tính m. 2. Dục toàn bộ hỗn hợp khí B vào V(l) dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10g kết tủa. Tính V
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Hòa tan hoàn toàn 7.8g hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7.0g so với ban đầu . số mol HCl tham gia pứ là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 4.48l CO phản ứg vừa đủ vs m g hh X (CuO, Fe2O3, Al2O3) nung nóng đc 27d chất rắn Y và hh khí Z (4.48l).Cho Z qua nước vôi trong dư thấy có 18g muối.Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  cho 23,4 gam Al(OH)3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M , sau phản ứng thu được bao nhiêu gam NaAlO2 và bao nhiêu gam NaOH ?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1