YOMEDIA

Bài tập 6 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được 13,44 lít H2 (đktc). Hãy cho biết:

a. Các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

b. Khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

c. Thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết rằng trong thí nghiệm này người ta đã dùng dư 10 cm3 so với thể tích cần dùng).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

Phương trình hóa học:

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]          (1)

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2\(^{ \uparrow}\)  (2)

Câu b:

\(n_{H_{2}} = \frac{13,44}{22,4} = 0,6 \ mol\)

Theo phương trình (2)

\(n_{Al} = \frac{2}{3} n_{H_{2}} = 0,4 \ mol \Rightarrow m_{Al} = 0,4.27 = 10,8 \ gam\)

\(m_{Al_{2}O_{3}} = 31,2 - 10,8 = 20,4 \ gam . \Rightarrow n_{Al_{2}O_{3}} = 0,2 \ mol\)

Câu c:

\(\\ Theo \ (1) \ n_{NaOH} = 2n_{Al_{2}O_{3}} = 0,4 \ mol \\ Theo \ (2) \ n_{NaOH} = n_{Al} = 0,4 \ mol\)

⇒ Tổng số mol NaOH là 0,4 + 0,4 = 0,8 mol

\(V_{NaOH} 4M = \frac{0,8}{4} = 0,2 \ lit = 200 \ cm^3\)

Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là: 200 + 10 = 210 cm3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhật Minh

  Cho m gam Al phản ứng đủ với thể tích dung dịch HCL 0,1mol sau phản ứng thu đc 3,36 lít khí ở đktc

  a) tính M

  b) tính thể tích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp NaO,Al2Ovào nước dk dd trong suốt A. Thêm dần dần dd HCl 1M vào dd A nhận thấy khi bắt đầu xuốt hiện kết tủa thì thể tích dd HCl 1M đã cho vào là 100 ml còn khi cho vào 200 ml hoặc 600 ml dd HCl 1M thì đều thu được a gam kết tủa. tính a và m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho 8,3g hỗn hợp Ai và Xe phản ứng vừa đủ dùng dịch HCl 0,1mol thư đc 5,6l H2 a,Viết phương trình .

  b,tính%mAl . mFe ,

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Hỗn hợp X gồm AI, Ca, Al4C3 và CaC2.Cho 15,15 gam X vào nước dư chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z(C2H2, CH4, H2). đốt cháy hết Zthu được 4,48 lít CO2(đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y được m gam kết tủa. Tìm m

  ( cách giải)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA