RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được 13,44 lít H2 (đktc). Hãy cho biết:

a. Các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

b. Khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

c. Thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết rằng trong thí nghiệm này người ta đã dùng dư 10 cm3 so với thể tích cần dùng).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Câu a:

Phương trình hóa học:

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]          (1)

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2\(^{ \uparrow}\)  (2)

Câu b:

\(n_{H_{2}} = \frac{13,44}{22,4} = 0,6 \ mol\)

Theo phương trình (2)

\(n_{Al} = \frac{2}{3} n_{H_{2}} = 0,4 \ mol \Rightarrow m_{Al} = 0,4.27 = 10,8 \ gam\)

\(m_{Al_{2}O_{3}} = 31,2 - 10,8 = 20,4 \ gam . \Rightarrow n_{Al_{2}O_{3}} = 0,2 \ mol\)

Câu c:

\(\\ Theo \ (1) \ n_{NaOH} = 2n_{Al_{2}O_{3}} = 0,4 \ mol \\ Theo \ (2) \ n_{NaOH} = n_{Al} = 0,4 \ mol\)

⇒ Tổng số mol NaOH là 0,4 + 0,4 = 0,8 mol

\(V_{NaOH} 4M = \frac{0,8}{4} = 0,2 \ lit = 200 \ cm^3\)

Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là: 200 + 10 = 210 cm3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thi trang

  Cho 9.14g hỗn hợp gồm Fe Al Cu tác dụng với dd HCl dư thu được dd X, 7.84 lít khí (đktc) và 2.54g chất rắn.Khối lượng muối trong dd X là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hồng trang

  cho 2.06 gam hỗn hợp gồm Fe Al Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.896l NOduy nhất. khối lượng muối NO3- sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho 5,4 gam Al vào dd NaOH dư . Tính thể tích khí H2 thu được ở đkc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  Nung nóng 20,3 gam hỗn hợp A gồm Al2O3, CuO, FeO rồi cho 1 luồng khí CO dư đi qua đến khi phảnứng xảy ra hoàn toàn, thu được 17,1 gam chất rắn và hỗn hợp khí B.Mặt khác 20,3 gam A tác dụng vừa đủvới 350 ml dung dịchHCl 2M thu được dung dịch D. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch D thu được kếttủa, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. 1. Tính khối lượng mỗi chất trong 20,3 gam hỗn hợp A và tính m. 2. Dục toàn bộ hỗn hợp khí B vào V(l) dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10g kết tủa. Tính V
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Hòa tan hoàn toàn 7.8g hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7.0g so với ban đầu . số mol HCl tham gia pứ là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1