YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được 13,44 lít H2 (đktc). Hãy cho biết:

a. Các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra?

b. Khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

c. Thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết rằng trong thí nghiệm này người ta đã dùng dư 10 cm3 so với thể tích cần dùng).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

Phương trình hóa học:

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]          (1)

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2\(^{ \uparrow}\)  (2)

Câu b:

\(n_{H_{2}} = \frac{13,44}{22,4} = 0,6 \ mol\)

Theo phương trình (2)

\(n_{Al} = \frac{2}{3} n_{H_{2}} = 0,4 \ mol \Rightarrow m_{Al} = 0,4.27 = 10,8 \ gam\)

\(m_{Al_{2}O_{3}} = 31,2 - 10,8 = 20,4 \ gam . \Rightarrow n_{Al_{2}O_{3}} = 0,2 \ mol\)

Câu c:

\(\\ Theo \ (1) \ n_{NaOH} = 2n_{Al_{2}O_{3}} = 0,4 \ mol \\ Theo \ (2) \ n_{NaOH} = n_{Al} = 0,4 \ mol\)

⇒ Tổng số mol NaOH là 0,4 + 0,4 = 0,8 mol

\(V_{NaOH} 4M = \frac{0,8}{4} = 0,2 \ lit = 200 \ cm^3\)

Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là: 200 + 10 = 210 cm3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF