YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.2 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.2 trang 62 SBT Hóa học 12

Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể phân biệt 3 chất rắn là Mg, Al và Al2O3 ?

A. Dung dịch HCl    

B. Dung dịch KOH

C. Dung dịch NaCl    

D. Dung dịch CuCl2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.2

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.2 trang 62 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF