YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 128 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 128 sách GK Hóa lớp 12

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.

C. Al2Olà một oxit trung tính.

D. Al(OH)3 là một hiđroxxit lưỡng tính.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Phát biểu đúng: Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

⇒ Đáp án đúng: D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 128 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1