YOMEDIA

Bài tập 3 trang 128 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 128 sách GK Hóa lớp 12

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.

C. Al2Olà một oxit trung tính.

D. Al(OH)3 là một hiđroxxit lưỡng tính.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Phát biểu đúng: Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

⇒ Đáp án đúng: D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 128 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh hằng

  Cho 15,6g hh gồm Al và Al2O3 đốt nóng trong ko khí (dư) cho đến khi PỨ xảy ra hoàn toàn sau PỨ thu đc 20,4g chất rắn

  A)PTPU

  B)Tính thế tích O2(đktc)

  C) tính m al và Al2O3 trong hh đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  hãy nêu hiện tượng khi cho

  CO2, Al(NO3)3, NH4NO3 vào dd NaAlO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Đốt m gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba trong khí oxi sau một thời gian thu được hỗn hợp X chứa các oxit và kim loại có khối lượng (m+1,6) gam. Hoà tan hết X trong 300ml dd H2SO4 1M thu được dd Y chất răn Z và 5,6 lít khí (đktc). Nhỏ từ từ 30ml dung dịch AlCl3 1M vào dung dịch Y thu được a gam chất răn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

  A. 2,34

  B. 1,56

  C. 0,78

  D. 3,12

  Giải giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho 27,6g hồn hợp Al, Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 15,68 lít khí SO2. Tính % về số mol và % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? Tính khối lg muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng? tính số mol H2SO4 phản ứng.mn giúp mk với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA