YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có các dung dịch AlCl3, HCl, NaOH, H2O và những dụng cụ cần thiết. Hãy điều chế và chứng minh tính lưỡng tính của Al2O3 và Al(OH)3. Viết các phương trình hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Bước 1: Lấy một lượng dung dịch AlCl3 nhỏ từng giọt dung dịch NaOH vào cho tới khi lượng kết tủa không tăng thêm nữa thì dừng.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3\(^{\downarrow}\) + 3NaCl

Bước 2: Lọc lấy kết tủa, chia làm ba phần:

  • Phần một, chứng minh tính bazo tác dựng với dung dịch axit HCl thấy tan ra:

Al(OH)3\(^{\downarrow}\) + 3HCl → AlCl3 + H2O

  • Phần hai, chứng minh tính axit, tác dụng với udng dịch NaOh thấy tan ra:

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]

  • Phần ba, đem nung đến khối lượng không đổi để tạo ra Al2O3 rồi chia làm hai phần. Một phần cho tác dụng với axit, một phần cho tác dụng với dung dịch kiềm thấy trong hai trường hợp Al2O3 đều tan ⇒ Al2O3 lưỡng tính

2Al(OH)3 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON