YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 181 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có các dung dịch AlCl3, HCl, NaOH, H2O và những dụng cụ cần thiết. Hãy điều chế và chứng minh tính lưỡng tính của Al2O3 và Al(OH)3. Viết các phương trình hóa học.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Bước 1: Lấy một lượng dung dịch AlCl3 nhỏ từng giọt dung dịch NaOH vào cho tới khi lượng kết tủa không tăng thêm nữa thì dừng.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3\(^{\downarrow}\) + 3NaCl

Bước 2: Lọc lấy kết tủa, chia làm ba phần:

 • Phần một, chứng minh tính bazo tác dựng với dung dịch axit HCl thấy tan ra:

Al(OH)3\(^{\downarrow}\) + 3HCl → AlCl3 + H2O

 • Phần hai, chứng minh tính axit, tác dụng với udng dịch NaOh thấy tan ra:

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]

 • Phần ba, đem nung đến khối lượng không đổi để tạo ra Al2O3 rồi chia làm hai phần. Một phần cho tác dụng với axit, một phần cho tác dụng với dung dịch kiềm thấy trong hai trường hợp Al2O3 đều tan ⇒ Al2O3 lưỡng tính

2Al(OH)3 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tường Vy

  Nêu hiện tượng viết pt :

  Cho từ từ đến dư dd KOH vào dd chứa HCl và AlCl3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Spider man

  Lấy mgam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 hòa tan hết vào 500ml NaOH 1M thì thu được dung dịch Y. Tính thể tích HCl 2M cần cho vào dung dịch Y để thu được kết tủa lớn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  cho 160ml dung dịch NaOH 0,2 M vào 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M. Tính khối lượng kết tủa thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Không dùng hóa chất nào khác, hãy nhận biết các chất: NaOH, AlCl3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Bài 3. Cho m gam bột X gồm Al và Fe3O4 đã trộn đều đem nung ở nhiệt độ cao đến PU hoàn toàn được chất rắn Y .Nghiền nhỏ trộn đều chia hỗn hợp làm 2 phần,phần 1 ít hơn phần 2, rồi đem tiến hành TN.

  TN1: Cho P1 t/ d với dd NaOH dư thu được 1,764 l H2 (đktc).Lọc tách lấy phần không tan, đem hòa tan hết trong dd HCl dư thu được 1,512 l khí.

  TN2: Cho P2 hòa tan hết trong dd HCl dư thì thu được 9,828 l khí .Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1