ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.7 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.7 trang 63 SBT Hóa học 12

Cho 5,4 g Al vào 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thể tích khí H2 (đktc) thu được là

A. 4,48 lít.    

B. 0,448 lít.

C. 0,672 lít.    

D. 0,224 lít.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.7

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.7 trang 63 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1