ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.12 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.12 trang 63 SBT Hóa học 12

Cho 16,2 g kim loại X (có hoá trị n duy nhất) tác dụng với 3,36 lít O2 (đktc), phản ứng xong thu được chất rắn A. Cho A tác dụng hết với đung dịch HCl thấy có 1,2 g khí H2 thoát ra. Kim loại X là

A. Mg.    

B. Zn.

C. Al.    

D. Ca.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.12

 
 

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.12 trang 63 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1