YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 180 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có 3 chất rắn là: Mg, Al2O3, Al. Hãy nhận biết mỗi chất đã cho bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Dùng dung dịch NaOH hòa tan 3 mẫu chất rắn

  • Nếu là Mg: chất rắn không tan
  • Nếu là Al2O3 chất rắn tan ra: Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]
  • Nếu là Al chất rắn tan ra và kèm theo hiện tượng thoát khí

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2\(^{\uparrow}\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON