YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 129 SGK Hóa học 12

Giải bài 8 tr 129 sách GK Hóa lớp 12

Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,65 A trong khoảng thời gian 3000 giây, thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là:

A. 60%.

B. 70%.

C. 80%.

D. 90%.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 8

Nhận định & Phương pháp

Có số gam Nhôm thực tế và theo lí thuyết ta tính được Hiệu suất phản ứng:

Ta có các bước làm như sau:

  • Bước 1: Dựa vào công thức \(m = \frac{{A.I.t}}{{n.F}}\) tính được số gam Nhôm điện phân theo lí thuyết . 
  • Bước 2: Có số gam Nhôm thực tế → Hiệu suất phản ứng

Lời giải:

\(m = \frac{{A.I.t}}{{n.F}} = \frac{{27.9,65.3000}}{{3.96500}} = 2,7(gam)\)

Thực tế Nhôm thu được 2,16 gam (đề cho)

Hiệu suất của quá trình điện phân là:

\(H = \frac{{2,16}}{{27}}.100\% = 80\%\)

⇒ Đáp án đúng: C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 129 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 6 trang 129 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 129 SGK Hóa học 12

Bài tập 1 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 167 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 3 trang 176 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 176 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 1 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 180 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 6 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 7 trang 181 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 27.1 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.2 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.3 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.4 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.5 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.6 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.7 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.8 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.9 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.10 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.11 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.12 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.13 trang 64 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.18 trang 64 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.19 trang 64 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.21 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.22 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.24 trang 65 SBT Hóa học 12

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON