YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.6 trang 63 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.6 trang 63 SBT Hóa học 12

Hòa tan m gam Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là

A. 13,5.    

B. 1,35.

C. 0,81.    

D. 8,1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.6

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.6 trang 63 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • bich thu

  1.Để miếng nhôm nặng 5,4g trong không khí một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan A bằng dd HCl dư thì bay ra 3,36l khí (đktc).Tính khối lượng A và phần trăm bị oxi hóa thành oxit

  2. Điện phân nước thu được 6,72l khí A(đktc) ở điện cực âm

  a.Tính số phân tử nước bị điện phân

  b. Tính số nguyên tử có trông chất khí B thu được ở điện cực dương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  cho 78 g Al(OH)3 tác dụng vừa đủ với H2SO4 tạo ra Al2(SO4)3 và H2O.

  a, tính khối lượng H2SO4.

  b, tính khối lượng của Al2(SO4)3 tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho m gam bột Al tan trong 200 ml dung dịch HNO3 3M thu được 0,04 mol NO; 0,03 mol N2O và dung dịch X (không có NH4NO3). Thêm 200 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thu được được kết tủa có khối lượng là: Cho m gam bột Al tan trong 200 ml dung dịch HNO3 3M thu được 0,04 mol NO; 0,03 mol N2O và dung dịch X (không có NH4NO3). Thêm 200 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thu được được kết tủa có khối lượng bn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  đốt 21,6 gam 1 miếng nhôm trong không khí oxi.sau đó thu được 36 gam hon hợp x gồm Al2O3 và Al dư (trong đó Al dư chiếm 15%về khối lượng )

  a tính khối lượng oxi đã phản ứng

  b tính % khối lương miếng nhôm đã pứ với oxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Cho m(g) hh 2 kim loại Al và Ag tác dụng với lượng H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí.Sau pứ còn 4,6g kim loại k tan.Tính thành phần % theo m mỗi kim loại trong hh bđ.

  2.A là dd H2SO4,B là dd NaOH

  -Trộn 50ml dd A với 50ml dd B được dd C làm quỳ tím hóa đỏ.Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M vào dd C,thấy quỳ tím trở lại màu tím

  -Trộn 50ml dd A với 100ml dd B được dd D làm quỳ tím hóa xanh.Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M,thấy quỳ tím trở lại màu tím

  Tìm nồng độ mol của dd A và B (để đó chị Wind giải) :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  cho vào bình kín 6,72 lít khí CO(ĐKTC) và V lít khí O2 rồi đốt cho pứ xảy ra hoàn toàn thu đc hỗn hopự khí X biết dX/H2 =18. Tính V ở đktc

  giúp mik với nha thank nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho 15,6g hh gồm Al và Al2O3 đốt nóng trong ko khí (dư) cho đến khi PỨ xảy ra hoàn toàn sau PỨ thu đc 20,4g chất rắn

  A)PTPU

  B)Tính thế tích O2(đktc)

  C) tính m al và Al2O3 trong hh đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  hãy nêu hiện tượng khi cho

  CO2, Al(NO3)3, NH4NO3 vào dd NaAlO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Đốt m gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba trong khí oxi sau một thời gian thu được hỗn hợp X chứa các oxit và kim loại có khối lượng (m+1,6) gam. Hoà tan hết X trong 300ml dd H2SO4 1M thu được dd Y chất răn Z và 5,6 lít khí (đktc). Nhỏ từ từ 30ml dung dịch AlCl3 1M vào dung dịch Y thu được a gam chất răn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

  A. 2,34

  B. 1,56

  C. 0,78

  D. 3,12

  Giải giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF