YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

Chỉ dùng những chất ban đầu là NaCl, H2O, Al hãy điều chế :

a) AlCl3.

b) Al(OH)3.

c) Dung dịch NaAlO2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.20

a) Hoà tan NaCl vào nước tới bão hoà rồi điện phân dung dịch :

2NaCl + 2H2O (đpdd) → H2 + Cl2 + 2NaOH     (1)

Thu Cl2 cho phản ứng với Al :

2Al + 3Cl2→ 2AlCl3 (2)

- Lấy AlCl3 vừa điều chế được (2) cho tác dụng với NaOH ở (1) :

AlCl3 + 3NaOH (vừa đủ) →Al(OH)3 + 3NaCl (3)

- Lấy Al(OH)3 điều chế được ở (3) cho tác dụng với NaOH :

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF