ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

Chỉ dùng những chất ban đầu là NaCl, H2O, Al hãy điều chế :

a) AlCl3.

b) Al(OH)3.

c) Dung dịch NaAlO2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.20

 
 

a) Hoà tan NaCl vào nước tới bão hoà rồi điện phân dung dịch :

2NaCl + 2H2O (đpdd) → H2 + Cl2 + 2NaOH     (1)

Thu Cl2 cho phản ứng với Al :

2Al + 3Cl2→ 2AlCl3 (2)

- Lấy AlCl3 vừa điều chế được (2) cho tác dụng với NaOH ở (1) :

AlCl3 + 3NaOH (vừa đủ) →Al(OH)3 + 3NaCl (3)

- Lấy Al(OH)3 điều chế được ở (3) cho tác dụng với NaOH :

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho m gam Al vào 100 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 0,3M sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,16 g chất rắn.Giá trị của m là :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hong Van

  Cho m g hh Al, Mg vào 250ml dd HCl 1M và H2SO40,5M tạo ra 5,32 lit H2 (đktc) và dd Y có pH=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Tính thể tích H2

  bởi Quynh Nhu 31/07/2019

  hòa tan 5.4g Al vào lượng dd vừa đủ 2ooml dd gồm HCl c (M) và H2SO4 2c(M) thu được V lit khí h2(đktc) và dd E. coi thể tích dd không thay đổi tìm giá trị chủa c và V

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Cho 2,7g Al và 6,5g Zn vào dd chứa 0,1 mol AgNO3, 0.1 mol Fe(NO3)3, 0,2 mol Cu(NO3)2 . Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Cho 2,7 gam bột Al vào 300 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

  A.4,72

  B.11,88

  C.3,20

  D.4,08

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M (loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là 

  A.0,5

  B.1,3

  C.1,5

  D.0,9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

   Trộn bột Al với bột Fe2O3 ( tỉ lệ mol 1 : 1 ) thu được m gam hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y bằng acid nitric loãng dư , thấy giải phóng 0,448 lít khí NO ( đktc – sản phẩm khử duy nhất ).  Tìm m.

  A.3 g                  

  B.3.5 g                          

  C.3.74 g                 

  D.4 g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1