ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

Hoà tan 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0,4 moi H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.23

 
 

nFe3+ = 0,12 mol n Mg2+ = 0,15 mol n Al3+ = 0,32 mol

n H+ = 0,9 mol n OH- = 2,54 mol

Khi cho NaOH vào dd X thì:

(1) H+ + OH- → H2O

→ n OH- = n H+ = 0,9mol

(2) Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

→ n OH- = 3n Fe3+ = 3.0,12= 0,36 mol

(3) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ↓

→ n OH- = 2 n Mg2+ = 2.0,15=0,3mol

Từ (1),(2) và (3) → n OH- (dư) = 2,54- 0,9- 0,36- 0,3= 0,98 mol

(4) Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

→ n OH- = 3n Al3+ = 3.0,32=0,96 mol

Do OH- dư 0,02 mol nên tiếp tục có pứ:

(5) Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

→ n Al(OH)3 = 0,32 -0,02 = 0,3 mol

Vậy kết tủa gồm Fe(OH)3: 0,12 mol, Mg(OH)2: 0,15 mol, Al(OH)3: 0,3 mol

→ m ↓= 0,12.107+ 0,15.58+ 0,3.78 = 44,94g

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trang Nguyễn

  Khử hoàn toàn 8,0g bột Fe2O3 bằng bột nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí khối lượng bột nhôm cần dùng là

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Phan Thị Thanh Nhã

  Cho 3,78g bột Al phản ứng vừa đủ vs dd muối XCl3 tạo thành KL X và dd Y. Khối lượng chất tan trong dd Y giảm 4,06g so với dd XCl3. Công thức muối XCl3

  A. AlCl3

  B. FeCl3

  C. CrCl3

  D. không xác định

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • minh dương

  Giải thích hiện tượng: “ Một nồi nhôm mới mua về sáng lấp lánh bạc, chỉ cần dùng nấu nước sôi, bên trong nồi nhôm, chổ có nước biến thành màu xám đen ?”

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Vì sao phèn chua lại làm sạch nước ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngọc Diễm

  Cho một lượng kim loại Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm a mol Hcl, 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa m gam muối, b gam kim loại, và 0,125 mol hỗn hợp khí Y (gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí). Tỉ số của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m là:

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Thị Thanh Nhã

  cho 400ml dd E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612ml dd NaOH 1M, sau khi các pứ kết thúc thu 8,424g kết tủa. Mặt khác khi cho 400ml E t/dụng vs dd BaCl2 (dư) thì thu được 33,552g kết tủa. Tỉ lệ x:y là 

  A. 3:4

  B. 3:2

  C. 4:3

  D. 7:4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • an nhiên

   Đốt cháy hoàn toàn 4,68g hỗn hợp gồm Mg và Al trong O2 dùng dư thu được m gam hỗn hợp rắn gồm 2 oxt X.Hòa tan hoàn toàn m gam rắn X cần dùng 300ml dung dịch h2so4 0,8M.Tìm giá trị của m

   

  Cho 12 gam hỗn hợp Na và Al vào nước dư thu được 5,375l khí H2 (đkc) và còn ại m gam rắn không ta. tìm giá trị của m?

   

  Theo dõi (0) 8 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1