YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

Hoà tan 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0,4 moi H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.23

nFe3+ = 0,12 mol n Mg2+ = 0,15 mol n Al3+ = 0,32 mol

n H+ = 0,9 mol n OH- = 2,54 mol

Khi cho NaOH vào dd X thì:

(1) H+ + OH- → H2O

→ n OH- = n H+ = 0,9mol

(2) Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

→ n OH- = 3n Fe3+ = 3.0,12= 0,36 mol

(3) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ↓

→ n OH- = 2 n Mg2+ = 2.0,15=0,3mol

Từ (1),(2) và (3) → n OH- (dư) = 2,54- 0,9- 0,36- 0,3= 0,98 mol

(4) Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

→ n OH- = 3n Al3+ = 3.0,32=0,96 mol

Do OH- dư 0,02 mol nên tiếp tục có pứ:

(5) Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

→ n Al(OH)3 = 0,32 -0,02 = 0,3 mol

Vậy kết tủa gồm Fe(OH)3: 0,12 mol, Mg(OH)2: 0,15 mol, Al(OH)3: 0,3 mol

→ m ↓= 0,12.107+ 0,15.58+ 0,3.78 = 44,94g

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Hải

  Cho mình hỏi bài này với, các bạn ơi. Cảm ơn nhiều.

  Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba và Al vào 200 ml dung dịch HCl 1M, thấy tan hoàn toàn và sau phản ứng thu  được dung dịch Y chứa hai chất tan và thấy thoát ra 11,2 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Anh, chị cho em hỏi một câu vô cơ với ạ. Em cảm ơn.

  Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa các muối trung hòa có khối lượng 115,28 gam và V lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2O và H2 (tỉ lệ 1:1).  Cho dung dịch NaOH dư và X thấy lượng NaOH phản ứng là 36,8 gam, đồng thời thu được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là

  A. 1,344

  B. 1,792.

  C. 2,24.

  D. 2,106.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thúy ngọc

  Mọi người giúp Trang bài này với nhé. Thanks you ^^

  Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch X vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây là đúng ?

  A. Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.

  B. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.

  C. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được 2a/3 mol kết tủa.

  D. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Quế Anh

  Bài tập nhiệt nhôm, mọi người ơi! Ai làm chưa, bày mình đi.

  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí, hiệu suất 100%) với 9,66 gam hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan Y bằng dung dịch NaOH dư, sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z, chất không tan T và 0,03 mol khí. Sục CO2 đến dư vào dung dịch Z, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam một chất rắn. Công thức của oxit sắt và khối lượng của nó trong hỗn hợp X trên là:

  A. Fe3O4 và 2,76 gam.   

  B. Fe3O4 và 6,96 gam. 

  C. FeO và 7,20 gam.

  D. Fe2O3 và 8,00 gam.

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Mai Thuy

  Chất Al4C3  thấy lạ lạ vậy mọi người. Ai hướng dẫn mình bài này được không? Cảm ơn nhiều.

  Cho 12,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a mol hỗn hợp khí Y và dung dịch Z. Sục khí CO2 dư vào dung dịch Z thu được 31,2 gam kết tủa. Giá trị của a là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Cho em hỏi câu này với ạ. Em cảm ơn.

  Cho dung dịch chứa 0,05 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,02 mol ZnSO4 thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

  A. 1,98 gam

  B. 1,485 gam

  C. 2,475 gam

  D. 0,99 gam

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • bich thu

  Các bạn ơi. Giải đáp bài tập này cùng mình nhé. Đang loạn loạn với câu nì.

  Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, Al và Fe tác dụng với một lượng nước dư thu được 8,96 lít H2 (đktc), dung dịch Y và chất rắn Z. Cho toàn bộ chất rắn Z tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M, khuấy đều thu được 13,8 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch T chứa hai muối. Cho dung dịch T tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 6,0 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Suong dem

  Các bạn chỉ mình bài này với. Cảm ơn nhiều nha.

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong 200,0 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Thêm 300,0 ml hoặc 700,0 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y đều thu được cùng một lượng kết tủa có khối lượng m gam. Giá trị gần nhất của m là:

  A. 6,9. 

  B. 8,0.

  C. 9,1.

  D. 8,4.

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Bo Bo

  Mọi người giúp Duy bài tập này với. Cảm ơn nhiều nhé.

  Hoà tan hoàn toàn 4,92 gam hỗn hợp A gồm (Al, Fe) trong 390ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch B. Thêm 800 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B thu được kết tủa C, lọc kết tủa C, rửa sạch sấy khô nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 7,5 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp A có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 65,8%

  B. 16,5% 

  C. 85,6 %

  D. 20,8%

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF