YOMEDIA

Hỏi đáp về Nhôm và hợp chất của nhôm - Hoá học 12

Nếu các em có những khó khăn nào về Hoá học 12 Bài 27 Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (128 câu):

 • Phạm Nghĩa

  Câu 47: Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây? A. NaOH. B. BaCl2. C. HCl. D. Ba(OH)2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quỳnh Trang

  Hòa tan m g Al vào dd HCl thu được dd X trong suốt. Thêm từ từ dd NaOH 0,1 M vào X khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa. khi hết 1000ml hoặc 1400 ml đều thu được a g kết tủa. a,m???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu

  1.Để miếng nhôm nặng 5,4g trong không khí một thời gian thu được chất rắn A. Hòa tan A bằng dd HCl dư thì bay ra 3,36l khí (đktc).Tính khối lượng A và phần trăm bị oxi hóa thành oxit

  2. Điện phân nước thu được 6,72l khí A(đktc) ở điện cực âm

  a.Tính số phân tử nước bị điện phân

  b. Tính số nguyên tử có trông chất khí B thu được ở điện cực dương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh

  cho 78 g Al(OH)3 tác dụng vừa đủ với H2SO4 tạo ra Al2(SO4)3 và H2O.

  a, tính khối lượng H2SO4.

  b, tính khối lượng của Al2(SO4)3 tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho m gam bột Al tan trong 200 ml dung dịch HNO3 3M thu được 0,04 mol NO; 0,03 mol N2O và dung dịch X (không có NH4NO3). Thêm 200 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thu được được kết tủa có khối lượng là: Cho m gam bột Al tan trong 200 ml dung dịch HNO3 3M thu được 0,04 mol NO; 0,03 mol N2O và dung dịch X (không có NH4NO3). Thêm 200 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thu được được kết tủa có khối lượng bn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa

  đốt 21,6 gam 1 miếng nhôm trong không khí oxi.sau đó thu được 36 gam hon hợp x gồm Al2O3 và Al dư (trong đó Al dư chiếm 15%về khối lượng )

  a tính khối lượng oxi đã phản ứng

  b tính % khối lương miếng nhôm đã pứ với oxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  Cho m(g) hh 2 kim loại Al và Ag tác dụng với lượng H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí.Sau pứ còn 4,6g kim loại k tan.Tính thành phần % theo m mỗi kim loại trong hh bđ.

  2.A là dd H2SO4,B là dd NaOH

  -Trộn 50ml dd A với 50ml dd B được dd C làm quỳ tím hóa đỏ.Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M vào dd C,thấy quỳ tím trở lại màu tím

  -Trộn 50ml dd A với 100ml dd B được dd D làm quỳ tím hóa xanh.Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M,thấy quỳ tím trở lại màu tím

  Tìm nồng độ mol của dd A và B (để đó chị Wind giải) :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le

  cho vào bình kín 6,72 lít khí CO(ĐKTC) và V lít khí O2 rồi đốt cho pứ xảy ra hoàn toàn thu đc hỗn hopự khí X biết dX/H2 =18. Tính V ở đktc

  giúp mik với nha thank nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng

  Cho 15,6g hh gồm Al và Al2O3 đốt nóng trong ko khí (dư) cho đến khi PỨ xảy ra hoàn toàn sau PỨ thu đc 20,4g chất rắn

  A)PTPU

  B)Tính thế tích O2(đktc)

  C) tính m al và Al2O3 trong hh đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang

  hãy nêu hiện tượng khi cho

  CO2, Al(NO3)3, NH4NO3 vào dd NaAlO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng

  Đốt m gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba trong khí oxi sau một thời gian thu được hỗn hợp X chứa các oxit và kim loại có khối lượng (m+1,6) gam. Hoà tan hết X trong 300ml dd H2SO4 1M thu được dd Y chất răn Z và 5,6 lít khí (đktc). Nhỏ từ từ 30ml dung dịch AlCl3 1M vào dung dịch Y thu được a gam chất răn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

  A. 2,34

  B. 1,56

  C. 0,78

  D. 3,12

  Giải giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho 27,6g hồn hợp Al, Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 15,68 lít khí SO2. Tính % về số mol và % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? Tính khối lg muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng? tính số mol H2SO4 phản ứng.mn giúp mk với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Khi cho Al(NO3)3 vào Na2CO3 đun nóng có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích dùm mình với ạ

  A. Vừa có kết tủa vừa có sủi bọt khí

  B. Chỉ có sủi bọt khí

  C. Chỉ có kết tủa

  D. Không có hiện tượng gì xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương

  Hỗn hợp gồm Al và FexOy. Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dc 92,35g chất rắn. Hoà tan chất rắn trong dd NaOH dư dc 8,4l khí (dktc) và phần còn lại không tan D. Hoà tan 1/4 D bằng H2SO4 đặc nóng phải dùng 60g dd H2SO4 98% (giả sử chỉ tạo ta muối sắt 3). Tính Al2O3 và CTHH của FexOY

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le

  2. chia hh X gồm 2 kim loại( đều có gái trị ko đổi) thành 2 phần = . hòa tan hết phần 1 trong đ HCl thoát ra 1,792 lít H2 (đktc). Nung nóng phần 2 trong không khí đến khối lượng ko đổi, thu dc 2,84 g chất rắn . khối lượng X ban đầu
  3. hòa tan m g hh gồm Na2O và Al2O3 vào nước, thu đc dd X trong suốt. Thêm từ từ dd HCl 1M vào X cho đến khi hết 100ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa. tiếp tục thêm từ từ dd HCl 1M vào khi hết 300ml hoặc 700ml thì đều thu đc a gam kết tủa. tìm gái trị của a , m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man

  Lập công thức của hợp chất tạo bowir15,789%Al, 28,07%s và còn lại là O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải

  Hoà tan 12,6g hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch H2SO4 20% thu được 13,44 l khí ở đktc. Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu

  hòa tan 1,42 g hỗn hợp gồm al mg cu bằng dd Hcl dư thu đc dd A và khí B cùng chất rắn D cho dd A tác dụng với dd NaOH dư thu được một kết tủa lọc và đem nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 0,4 g chất rắn E đốt nóng chấtD trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 0,8 g chất rắn F tính lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu GIÚP MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy

  Cho 1.84 gam hỗn họp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được 1.12 lít khí H2 ở (đktc). Khối lượng (gam) dung dịch thu được sau phản ứng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam

  hòa tan vừa hết a(g) Al trong 600g dd gồm HCl 3,65% và H2SO4 4,9% đc dd X và V(l) khí ở đktc. Tính a,X, C% các chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân

  Cho 5.4g Al tác dụng với 100ml dung dịch Naoh 0.2M. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hidro (đktc). Giá trị của V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70ml dd HCl 1M thu được dd X . Cho 75 ml dd NaOH 1M vào X sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa . Gía trị của m là :
  A. 1,56 B. 1,17 C. 0,39 D. 0,78

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Hòa tan 5.4 gam kim loại Al vừa đủ trong V ml dung dịch H2SO4 2M thì thu đc V' lít H2 ở đktc . tính V và V'

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha

  Cho 32,1g hỗn hợp gồm Fe2O3 và Al thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu được chất rắn A , hoà tan hoàn toàn A bằng dung dịch Hcl dư thấy thoát ra 6,72 lít H2 ở đktc . Tính % theo m của mỗi chất trog hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  20.4g Al2O3 và 8g MgO + 122.5g dd H2SO4(l) . Để trung hòa lượng axit còn dư phải dùng 400ml dd NaOH 0.5M . Tính C%ddH2SO4(bđ)

  giúp vs ạ :( ​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA