ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.5 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.5 trang 62 SBT Hóa học 12

Trong 1 lít dung dịch Al2(SO4)3 0,15M có tổng số mol các ion do mue phân li ra (bỏ qua sự thuỷ phân của muối) là

A. 0,15 mol.    

B. 0,3 mol.

C. 0,45 mol.    

D. 0,75 mol.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.5

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.5 trang 62 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hồng trang

  Cho m(g) hh 2 kim loại Al và Ag tác dụng với lượng H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí.Sau pứ còn 4,6g kim loại k tan.Tính thành phần % theo m mỗi kim loại trong hh bđ.

  2.A là dd H2SO4,B là dd NaOH

  -Trộn 50ml dd A với 50ml dd B được dd C làm quỳ tím hóa đỏ.Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M vào dd C,thấy quỳ tím trở lại màu tím

  -Trộn 50ml dd A với 100ml dd B được dd D làm quỳ tím hóa xanh.Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M,thấy quỳ tím trở lại màu tím

  Tìm nồng độ mol của dd A và B (để đó chị Wind giải) :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  My Le

  cho vào bình kín 6,72 lít khí CO(ĐKTC) và V lít khí O2 rồi đốt cho pứ xảy ra hoàn toàn thu đc hỗn hopự khí X biết dX/H2 =18. Tính V ở đktc

  giúp mik với nha thank nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho 15,6g hh gồm Al và Al2O3 đốt nóng trong ko khí (dư) cho đến khi PỨ xảy ra hoàn toàn sau PỨ thu đc 20,4g chất rắn

  A)PTPU

  B)Tính thế tích O2(đktc)

  C) tính m al và Al2O3 trong hh đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  hãy nêu hiện tượng khi cho

  CO2, Al(NO3)3, NH4NO3 vào dd NaAlO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Đốt m gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba trong khí oxi sau một thời gian thu được hỗn hợp X chứa các oxit và kim loại có khối lượng (m+1,6) gam. Hoà tan hết X trong 300ml dd H2SO4 1M thu được dd Y chất răn Z và 5,6 lít khí (đktc). Nhỏ từ từ 30ml dung dịch AlCl3 1M vào dung dịch Y thu được a gam chất răn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

  A. 2,34

  B. 1,56

  C. 0,78

  D. 3,12

  Giải giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Cho 27,6g hồn hợp Al, Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 15,68 lít khí SO2. Tính % về số mol và % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? Tính khối lg muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng? tính số mol H2SO4 phản ứng.mn giúp mk với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Khi cho Al(NO3)3 vào Na2CO3 đun nóng có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích dùm mình với ạ

  A. Vừa có kết tủa vừa có sủi bọt khí

  B. Chỉ có sủi bọt khí

  C. Chỉ có kết tủa

  D. Không có hiện tượng gì xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1