ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.18 trang 64 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.18 trang 64 SBT Hóa học 12

Tuỳ thuộc vào nồng độ của dung dịch HNO3, Al có thể khử HNO3 thành NO2, N2O, NO, N2, NH4NO3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bà 27.18

 
 

Các phương trình hoá học :

Al + 6HNO3→ Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Al + 4HNO3 → Al(NO3)+ NO + 2H2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

10Al + 36HNO3 → 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

8Al + 30HNO3 →8Al(NO3)3 + 3NH4NO+ 9H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.18 trang 64 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu thủy

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp NaO,Al2Ovào nước dk dd trong suốt A. Thêm dần dần dd HCl 1M vào dd A nhận thấy khi bắt đầu xuốt hiện kết tủa thì thể tích dd HCl 1M đã cho vào là 100 ml còn khi cho vào 200 ml hoặc 600 ml dd HCl 1M thì đều thu được a gam kết tủa. tính a và m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thi trang

  Cho 8,3g hỗn hợp Ai và Xe phản ứng vừa đủ dùng dịch HCl 0,1mol thư đc 5,6l H2 a,Viết phương trình .

  b,tính%mAl . mFe ,

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Hỗn hợp X gồm AI, Ca, Al4C3 và CaC2.Cho 15,15 gam X vào nước dư chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z(C2H2, CH4, H2). đốt cháy hết Zthu được 4,48 lít CO2(đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y được m gam kết tủa. Tìm m

  ( cách giải)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  nhiệt phân 20g Al(no3)​​3 một thời gian thu được 11,9 gam chất rắn Y hiệu suất của quá trình nhiệt phân là:

  A.37.5%                   B.53.25%                        C.46.75%              D.62.5%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Ta có Al(OH)là hidroxit lưỡng tính . Vậy công thức của nó có thể là H2AlO2 không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Cho m gam hỗn hợp Al và Na (tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2) tác dụng với nước dư chỉ thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 100 ml dung dịch CuCl2 0,25M và HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 2,450 gam kết tủa. Giá trị của m là

  đáp án: 7,3 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  : Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Nếu cho Y phản ứng với KOH thì lượng KOH phản ứng tối đa là 0,82 mol. Giá trị của m là

       A. 1,35.                                                               B. 1,08.                         C. 1,62.                         D. 0,81.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1