ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.3 trang 62 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.3 trang 62 SBT Hóa học 12

Các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thế dùng dung dịch của chất nào sau đây ?

A. NaOH    

B. HNO3

C. HCl    

D. NH3

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.3

 
 

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.3 trang 62 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1