ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27.24 trang 65 SBT Hóa học 12

Bài tập 27.24 trang 65 SBT Hóa học 12

Cho 100 ml dung dịch NaOH X mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch chứa 0,02 mol MgClvà 0,02 mol AlCl3. Lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ nhất thì giá trị của X bằng bao nhiêu.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.24

 
 

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

Al(OH)3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

Kết tủa nhỏ nhất khi Al(OH)3 tan hết

→ nNaOH = 2nMgCl2 + 3nAlCl3 + nAl(OH)3

= 2.0,02 + 3.0,02 + 0,02 = 0,12 mol

Vậy x = 0,12/0,1 = 1,2M

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.24 trang 65 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • cuc trang

  500 anh em cho hỏi bài này chút đi. Giải sao vậy mn...

  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt FexOy (trong điều kiện không có không khí) thu được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH (dư) thấy có 8,4 lít khí H2 (ở đktc) thoát ra và còn lại phần không tan Z. Hòa tan 1/2 lượng Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thấy có 13,44 lít khí SO2 (ở đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Al2O3 trong Y và công thức oxit sắt lần lượt là:
  A. 40,8 gam và Fe3O4                                        B. 45,9 gam và Fe2O3
  C. 40,8 gam và Fe2O3                                        D. 45,9 gam và Fe3O

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Trang

  Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:
  A. 45,6 gam                   B. 57,0 gam                      C. 48,3 gam                                     D. 36,7 gam 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bùi Duy Nam

  Cho m gam hỗn hợp rắn X gồm Al, Al(NO3)3, AlCl3, Al2O3 (trong đó oxi chiếm 14,67% về khối lượng) tác dụng hoàn toàn với dd chứa 4a mol H2SO4 và a mol HCl thu được dd Y chỉ chứa các muối trung hòa và 0,56l hh khí Z gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với H2 là 31/3. Cho dd Y tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3 dư thu được 2,3m g kết tủa. Cô cạn dd Y thu được 38,525 g muối khan. % về số mol của Al trong hh X

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • May May

  Bạn nào bít chỉ giùm mình đi

  Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,672 lít N2 (ở đktc) duy nhất và dung dịch chứa 54,9 gam muối. Giá trị của V

       A. 0,72.                               B. 0,65.                             C. 0,70.                                 D. 0,86.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thu Sương

  hòa tan hỗn hợp mg,al,mgo,al2o3(trong đó oxi chiếm 16,72% khối lượng) bằng dung dịch chứa 0,4 mol hno3 và 0,709 mol h2so4, sau khi phản ứng kết thúc thu dung dịch x chứa muối trung hòa có khối lượng là 95,36 g và 4,4 g hỗn hợp khí no,n2o,n2. Cho naoh vào x đến khi kết tủa cực đại, lọc kết tủa nung trong kk đến khối lượng không đổi thu 28,96 g muối. Nếu tác dụng tối đa các chất trong x cần bao nhiêu mol naoh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho một lượng nhỏ X vào H2O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z, rồi cho toàn bộ sản phẩm vào Y được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x:y bằng

  Giúp mình nhé các bạn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Bài tập Nhôm

  bởi Suong dem 28/07/2017

  Các bạn vô thảo luận bài này đi mấy bạn. Mình ghét nhôm lắm. Nhôm có nhiều phản ứng đặc biệt làm mình mệt mỏi. Đề như này nè

  Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70 ml dung dịch HCl 1,0M thu được dung dịch X. Cho 75 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

   A. 1,56.          B. 1,17.      C. 0,39.        D. 0,78.

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1