YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm m để hàm số \(y = \frac{{mx - 2}}{{m - 2x}}\) nghịch biến trên khoảng \(\left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right).\)

  • A. \( - 2 < m \le 1\)
  • B. \( - 2 < m < 2\)
  • C. \( - 2 \le m \le 2\)
  • D. m>2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tập xác định của hàm số \(D = \left( { - \infty ;\frac{m}{2}} \right) \cup \left( {\frac{m}{2}; + \infty } \right).\)

  \(y' = \frac{{{m^2} - 4}}{{{{(m - 2x)}^2}}}.\)

  Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right)\)  khi và chỉ khi hàm số xác định trên khoảng đó và đạo hàm âm, hay ta có \(\left\{ \begin{array}{l}\frac{m}{2} \le \frac{1}{2}\\{m^2} - 4 < 0\end{array} \right. \Leftrightarrow  - 2 < m \le 1.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA