• Câu hỏi:

  Tìm m để hàm số \(y = \frac{{mx - 2}}{{m - 2x}}\) nghịch biến trên khoảng \(\left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right).\)

  • A. \( - 2 < m \le 1\)
  • B. \( - 2 < m < 2\)
  • C. \( - 2 \le m \le 2\)
  • D. m>2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tập xác định của hàm số \(D = \left( { - \infty ;\frac{m}{2}} \right) \cup \left( {\frac{m}{2}; + \infty } \right).\)

  \(y' = \frac{{{m^2} - 4}}{{{{(m - 2x)}^2}}}.\)

  Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right)\)  khi và chỉ khi hàm số xác định trên khoảng đó và đạo hàm âm, hay ta có \(\left\{ \begin{array}{l}\frac{m}{2} \le \frac{1}{2}\\{m^2} - 4 < 0\end{array} \right. \Leftrightarrow  - 2 < m \le 1.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC