• Câu hỏi:

  Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi cạnh 3a, góc \(\widehat {BAD} = {120^0};AA' = 3a.\) Tình thể tích khối lăng trụ đã cho.

  • A. \(2\sqrt 3 {a^3}.\)
  • B. \(\frac{{27\sqrt 3 {a^3}}}{2}.\)
  • C. \(40\sqrt 3 {a^3}.\)
  • D. \(\sqrt 3 {a^3}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(\widehat {BAD} = {120^0} \Rightarrow \widehat {ADC} = \widehat {ABC} = {60^0}\) nên suy ra ADC và ABC là các tam giác đều.

  Do đó: \({S_{ABCD}} = 2{S_{ABC}} = 2.\frac{{{{(3a)}^2}\sqrt 3 }}{4} = \frac{{9\sqrt 3 {a^2}}}{2}.\)

  Do lăng trụ đứng nên ta có thể tích khối lăng trụ bằng \(\frac{{27\sqrt 3 {a^3}}}{2}.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC