YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi cạnh 3a, góc \(\widehat {BAD} = {120^0};AA' = 3a.\) Tình thể tích khối lăng trụ đã cho.

  • A. \(2\sqrt 3 {a^3}.\)
  • B. \(\frac{{27\sqrt 3 {a^3}}}{2}.\)
  • C. \(40\sqrt 3 {a^3}.\)
  • D. \(\sqrt 3 {a^3}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(\widehat {BAD} = {120^0} \Rightarrow \widehat {ADC} = \widehat {ABC} = {60^0}\) nên suy ra ADC và ABC là các tam giác đều.

  Do đó: \({S_{ABCD}} = 2{S_{ABC}} = 2.\frac{{{{(3a)}^2}\sqrt 3 }}{4} = \frac{{9\sqrt 3 {a^2}}}{2}.\)

  Do lăng trụ đứng nên ta có thể tích khối lăng trụ bằng \(\frac{{27\sqrt 3 {a^3}}}{2}.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18265

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA