AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(\left( {{C_m}} \right):f(x) = {x^4} + 2m{x^2} + m.\) Tìm m để \(({C_m})\) có ba cực trị.

  • A. m<0.
  • B. m=0.
  • C. m>0.
  • D. \(m \ge 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  TXĐ của hàm số là \(D = \mathbb{R}.\)

  Ta có \(f'(x) = 4{x^3} + 4mx = 4x({x^2} + m)\)

  \(f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\{x^2} + m = 0\,\,(*)\end{array} \right.\)

  Hàm số có ba cực trị khi và chỉ khi \(f'(x) = 0\) có 3 nghiệm phân biệt.

  Điều này xảy ra khi (*) có 2 nghiệm phân biệt khác 0, hay m<0.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>