AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp tam giác đề S.ABC có cạnh đáy bằng \(a\sqrt 2 ,\) góc giữa cạnh bên và đáy bằng \({45^0}.\) Thể tích khối chóp S.ABC là:

  • A. \(\frac{{{a^3}}}{6}.\)
  • B. \(\frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{6}.\)
  • C. \(\frac{{2{a^3}\sqrt 3 }}{9}.\)
  • D. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{12}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \({S_{ABC}} = \frac{{{{\left( {a\sqrt 2 } \right)}^2}\sqrt 3 }}{4} = \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{2}\)

  Góc giữa cạnh bên và đáy: \(\left( {SC,(ABC)} \right) = \widehat {SCO} = {45^0}\)

  Suy ra ta, giác SOC vuông cân nên:

  \(SO = CO = \frac{2}{3}CM = \frac{2}{3}.\frac{{\left( {a\sqrt 2 } \right)\sqrt 3 }}{2} = \frac{{a\sqrt 6 }}{3}\)

  Vậy: \({S_{ABC}} = \frac{1}{3}SO.{S_{ABC}} = \frac{1}{3}.\frac{{a\sqrt 6 }}{3}.\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{2} = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{6}.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>