AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết rằng mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy một góc \({30^0}.\)

  • A. \(\frac{{2\sqrt 3 {a^3}}}{3}.\)
  • B. \(\frac{{4\sqrt 3 {a^3}}}{3}.\)
  • C. \(\frac{{\sqrt 3 {a^3}}}{2}.\)
  • D. \(2\sqrt 3 {a^3}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(SH = \frac{{a\sqrt 3 }}{2} \Rightarrow HI = \frac{{SH}}{{\tan {{30}^0}}} = \frac{{3a}}{2}\)

  \( \Rightarrow {V_{S.ABC}} = \frac{1}{3}.\frac{{a\sqrt 3 }}{2}.2a.\frac{{3a}}{2} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>