YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{x + 3}}{{x + 2}}.\) Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng:

  • A. Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}.\)
  • B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right) \cup \left( { - 2; + \infty } \right).\)
  • C. Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}.\)
  • D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và \(\left( { - 2; + \infty } \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(y = \frac{{x + 3}}{{x + 2}} \Rightarrow y' =  - \frac{1}{{{{(x + 2)}^2}}} < 0.\)

  Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và \(\left( { - 2; + \infty } \right).\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON