AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = (x - 1)({x^2} - 4)\) có đồ thị như hình vẽ bên. 

  Hỏi đồ thị hàm số \(y = \left| {x - 1} \right|({x^2} - 4)\) là hình nào dưới đây?

   

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Hình 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do \(\left| {x - 1} \right| \ge 0\) nên dấu của hàm số lúc này sẽ phụ thuộc vào dấu của \({x^2} - 4\)

  Ta thấy \(\forall x \in \left[ { - 2;2} \right]\) thì \({x^2} - 4 \le 0\)

  Nên phần đồ thị nằm phái trên trục hoành trong đoạn \(\left[ { - 2;2} \right]\) ta sẽ lấy đối xứng qua trục Ox.

  Khi đó ta được đồ thị hàm số mới.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>