YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đường cong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

  • A. \(y = {x^3} - 3x\)
  • B. \(y = {x^4} - {x^2} + 1\)
  • C. \(y =  - {x^3} + 3x - 1\)
  • D. \(y =  - {x^3} + 3x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ hình vẽ ta thấy đây là đồ thị hàm số bậc 3 với a<0. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ nên đó là đồ thị hàm số \(y =  - {x^3} + 3x.\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18075

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA