AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, trên các cạnh AA’, BB’ lấy các điểm M, N sao cho AA’=4A’M, BB’=4B’N. Mặt phẳng (C’MN) chia khối lăng trụ thành hai phần. Gọi \({V_1}\) là thể tích khối chóp C’.A’B’MN và \({V_2}\) là thể tích khối đa diện ABCMNC’. Tính tỷ số \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}.\)

  • A. \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{5}.\)
  • B. \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{4}{5}.\)
  • C. \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{2}{5}.\)
  • D. \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{3}{5}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do \(AA' = 4A'M,\,\,BB' = 4B'N\) nên suy ra:

  \({S_{A'MNB'}} = \frac{1}{4}{S_{ABB'A'}} \Rightarrow {V_{C'.A'MNB'}} = \frac{1}{4}{V_{C'.ABB'A'}}\) (1)

  Mặt khác ta có:

  \({V_{C'.ABC}} = \frac{1}{3}{V_{ABC.A'B'C'}} \Rightarrow {V_{C'.ABB'A'}} = \frac{2}{3}{V_{ABC.A'B'C'}}\) (2)

  Vậy \({V_2} = \frac{5}{6}{V_{ABC.A'B'C'}}\)

  Từ đó suy ra: \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{5}.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>