AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a và điểm A’ cách đều ba điểm A, B, C. Cạnh bên AA’ tạo với mặt phẳng đáy một góc \({60^0}.\) Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

  • A. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{10}}\)
  • B. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{12}}\)
  • C. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{4}\)
  • D. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thể tích lăng trụ là \(V = \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}.\left( {\frac{2}{3}.\frac{{a\sqrt 3 }}{2}} \right).\tan {60^0} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{4}.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>