YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=2a, góc giữa (SBC) và mặt đáy bằng \({60^0}.\) Thể tích khối chóp S.ABC là:

  • A. \(\frac{{125\sqrt 2 {a^3}}}{6}\)
  • B. \(\frac{{3\sqrt 6 {a^3}}}{4}\)
  • C. \(\frac{{16\sqrt 2 {a^3}}}{3}\)
  • D. \(\frac{{2\sqrt 6 {a^3}}}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi H là trung điểm của BC, ta có \(AH \bot BC.\)

  Do \(SA \bot (ABC) \Rightarrow SH \bot BC \Rightarrow \widehat {SHA} = {60^0}\)

  Ta có: \(BC = 2\sqrt 2 a,BH = \sqrt 2 a \Rightarrow AH = \sqrt 2 a\)

  Xét tam giác vuông SAH:

  \(SA = AH.\tan {60^0} = a\sqrt 6  \Rightarrow {V_{SABC}} = \frac{1}{3}SA.{S_{ABC}} = \frac{{2\sqrt 6 {a^3}}}{3}.\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18175

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA