YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  • A. ab<0,bc>0,cd>0.
  • B. ab<0,bc>0,cd<0.
  • C. ab>0,bc>0,cd<0.
  • D. ab<0,bc<0,cd<0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dễ thấy a>0

  \(y' = 3a{x^2} + 2bx + x\)

  Hàm số có 2 điểm cực trị \({x_1},{x_2}.\) Dựa vào đồ thị ta thấy: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_1} + {x_2} > 0\\{x_1}.{x_2} < 0\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{{ - 2b}}{{3a}} > 0\\\frac{c}{a} < 0\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}b < 0\\c < 0\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}ab < 0\\bc > 0\end{array} \right.\)

  Giao Oy tại (0;d) suy ra d>0\( \Rightarrow cd < 0.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA