AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), tam giác ABC vuông tại A, AB=3a, AC=4a, SA=4a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

  • A. \(2{a^3}.\)
  • B. \(6{a^3}.\)
  • C. \(8{a^3}.\)
  • D. \(9{a^3}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({V_{S.ABC}} = {\textstyle{1 \over 3}}{S_{ABC}}.SA = \frac{1}{3}.\frac{1}{2}3a.4a.4a = 8{a^3}.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>