AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đồ thị hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} - 2\) có các điểm cực đại A(-2;2) và điểm cực tiểu B(0;-2) thì phương trình \({x^3} + 3{x^2} - 2 = m\) có hai nghiệm khi:

  • A. \( - 2 < m < 2\)
  • B. \(m =  - 2\) hoặc m=2
  • C. m>2
  • D. m<-2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số  nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} - 2\) và đường thẳng y=m.

  Do đó m=-2 hoặc m=2 thì phương trình \({x^3} + 3{x^2} - 2 = m\) có 2 nghiệm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>