AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = {(x + 1)^2}({x^2} - 2x + 2)\) và trục hoành có tất cả bao nhiêu điểm chung?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số điểm chung của đồ thị hàm số \(y = {(x + 1)^2}({x^2} - 2x + 2)\) với trục hoành chính là số nghiệm đôi một phân biệt của phương trình:

  \({(x + 1)^2}({x^2} - 2x + 2) = 0\)

  Vì \({x^2} - 2x + 2 = {(x - 1)^2} + 1 \ge 1\) nên phương trình \({(x + 1)^2}({x^2} - 2x + 2) = 0\)có 1 nghiệm kép x=-1.

  Vậy có đúng 1 điểm chung.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>