AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điểm cực trị của hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} - 4\) đối xứng nhau qua đường thẳng:

  • A. y=x-1.
  • B. y=2x-1.
  • C. 3x-6y-13=0.
  • D. x-2y-3=0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}y = {x^3} + 3{x^2} - 4 \Rightarrow y' = 3{x^2} + 6x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 2\end{array} \right.\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}A(0; - 4)\\B( - 2;0)\end{array} \right. \Rightarrow \overrightarrow {AB}  = ( - 2;4)\end{array}\)

  Gọi I là trung điểm của hai điểm cực trị ta có I(-1;-2)

  PT Đường thẳng đi qua I và nhận vecto \(\overrightarrow {AB}  = ( - 2;4)\) làm VTPT là:

  \(\begin{array}{l} - 2(x + 1) + 4(y + 2) = 0\\ \Leftrightarrow  - 2x + 4y + 6 = 0 \Leftrightarrow x - 2y - 3 = 0\end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>