AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = f(x)\) có bảng biến thiên như hình bên dưới đây.Hỏi đồ thị hàm số \(y = f(x)\) có bao nhiêu đường tiệm cận?

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ bảng biến thiên ta có:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = 3 \Rightarrow y = 3\) là tiệm cận ngang.

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 1} \right)}^ + }} y =  + \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { - 1} \right)}^ - }} y =  + \infty \)

  \( \Rightarrow x =  \pm 1\) là tiệm cận đứng.

  Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>