AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số f(x) xác định trên tập D=(-4;4)\{-1;1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {4^ + }} f(x) =  - \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ - }} f(x) =  - \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} f(x) =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} f(x) =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to {4^ - }} f(x) =  + \infty \). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Đồ thị hàm số f(x) có đúng hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x= -1 và x = 1.
  • B. Đồ thị hàm số f(x) có đúng bốn tiệm cận đứng là các đường thẳng x=-4, x=-1, x=1 và x=4.
  • C. Đồ thị hàm số f(x) có đúng hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x=-4 và x=4.
  • D. Đồ thị hàm số f(x) có sáu tiệm cận đứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo định nghĩa tiệm cận đứng thì đồ thị hàm số f(x) có đúng bốn tiệm cận đúng là các đường thẳng x = -1, x = 1, x = -4 và x = 4.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>