YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đồ thị \((C):y =  - {x^4} + 2{x^2}\) có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác. Chu vi tam giác đó là:

  • A. \(2 + 2\sqrt 2 \)
  • B. \(1 + \sqrt 2 \)
  • C. \(\sqrt 2 \)
  • D. \(3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(y' =  - 4{x^3} + 4x,\,y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 1\\x = 1\end{array} \right.,\) ba điểm cực trị của đồ thị hàm số được biểu diễn:

  Từ đó ta dễ dàng tính được chu vi tam giác là \(2 + 2\sqrt 2 \)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18151

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA