• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 1}}.\) Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  • A. Hàm số đồng biến trên tập xác định.
  • B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(( - \infty ; - 1)\)
  • C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(( - 1; + \infty )\)
  • D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(( - \infty ; - 1).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { - 1} \right\}\)

  Ta có: \(y' = \frac{3}{{{{(x + 1)}^2}}},y' > 0\,\,\forall x \ne  - 1.\)

  Hàm số đồng biến trên các khoảng \(( - \infty ; - 1)\) và \(( - 1; + \infty )\)

  Vậy mệnh đề đúng là: “Hàm số đồng biến trên khoảng \(( - \infty ; - 1)\)”.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC