AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số dược liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

  • A. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 1\)
  • B. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 3x + 1.\)
  • C. \(y =  - {x^3} - 3{x^2} - 1.\)
  • D. \(y = {x^3} - 3x + 1.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>