AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình sau đây là đồ thị của hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d.\)

  Khẳng định nào dưới đây đúng?

  • A. \(a < 0,b > 0,c < 0,d < 0.\)
  • B. \(a < 0,b < 0,c > 0,d < 0.\)
  • C. \(a < 0,b > 0,c > 0,d < 0.\)
  • D. \(a > 0,b > 0,c > 0,d < 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ đồ thị dễ thấy a<0.

  Lại có \({x_{CD}},{x_{CT}}\) là nghiệm của phương trình \(y' = 3a{x^2} + 2bx + c\) nên theo định lý Viet ta có: \({x_{CD}}.{x_{CT}} = \frac{c}{{3a}};{x_{CD}} + {x_{CT}} =  - \frac{{2b}}{{3a}}.\) Nhìn vào đồ thị ta thấy \({x_{CD}}.{x_{CT}} = \frac{c}{{3a}} < 0;{x_{CD}} + {x_{CT}} =  - \frac{{2b}}{{3a}} > 0.\)

  Do đó c>0 và b>0. Giao với trục hoành có tung độ âm nên d<0. Vậy đáp án đúng là C.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>