AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, trên các cạnh AA’, BB’ lấy các điểm M, N sao cho AA’=3A’M, BB’=3B’N. Mặt phẳng (C’MN) chia khối lăng trụ đã cho thành hai phần. Gọi \({V_1}\) là thể tích của khối chốp C’.A’B’MN, \({V_2}\) là thể tích của khối đa diện ABCMNC’. Tỉ số \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}\) bằng: 

  • A. \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{4}{7}.\)
  • B. \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{2}{7}.\)
  • C. \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{7}.\)
  • D. \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{3}{7}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi V là thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’

  Ta có: \({V_{C.ABC}} = \frac{1}{3}V \Rightarrow {V_{C'.A'B'BA}} = \frac{2}{3}V\)         

  Mà \({S_{A'B'NM}} = \frac{1}{3}{S_{A'B'BA}}\)                                             

  Do đó \({V_{C'.A'B'NM}} = \frac{1}{3}{V_{C'.A'B'BA}} = \frac{1}{3}.\frac{2}{3}V = \frac{2}{9}V.\)

  Suy ra: \({V_{ABCMNC'}} = \frac{7}{9}V\)

  Vậy \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{2}{7}.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>