• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có thể tích V. M, N, P là các điểm trên tia SA, SB, SA thỏa mãn \(SM = \frac{1}{4}SA,SN = \frac{1}{3}SB,SB = 3SC.\) Tính thể tích của khối chóp S.MNP theo V.

  • A. \(\frac{V}{5}.\)
  • B. \(\frac{V}{4}.\)
  • C. \(\frac{V}{3}.\)
  • D. \(\frac{V}{2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo công thức tỉ số thể tích của hình chóp tam giác ta có:

  \({V_{S.MNP}} = \frac{{SM}}{{SA}}.\frac{{SN}}{{SB}}.\frac{{SP}}{{SC}}.V = \frac{1}{4}.\frac{1}{3}.3.V = \frac{1}{4}V.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC