YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có thể tích V. M, N, P là các điểm trên tia SA, SB, SA thỏa mãn \(SM = \frac{1}{4}SA,SN = \frac{1}{3}SB,SB = 3SC.\) Tính thể tích của khối chóp S.MNP theo V.

  • A. \(\frac{V}{5}.\)
  • B. \(\frac{V}{4}.\)
  • C. \(\frac{V}{3}.\)
  • D. \(\frac{V}{2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo công thức tỉ số thể tích của hình chóp tam giác ta có:

  \({V_{S.MNP}} = \frac{{SM}}{{SA}}.\frac{{SN}}{{SB}}.\frac{{SP}}{{SC}}.V = \frac{1}{4}.\frac{1}{3}.3.V = \frac{1}{4}V.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA