AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC, trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’ sao cho \(SA' = \frac{2}{3}SA,SB' = \frac{5}{6}SB,SC' = \frac{k}{{k + 1}}SC.\) Biết rằng \({V_{S.A'B'C'}} = \frac{1}{2}{V_{S.ABC}}.\) Lựa chọn phương án đúng.

  • A. k=6.
  • B. k=7.
  • C. k=8.
  • D. k=9.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(\frac{{{V_{S.A'B'C'}}}}{{{V_{S.ABC}}}} = \frac{{SA'}}{{SA}}.\frac{{SB'}}{{SB}}.\frac{{SC'}}{{SC}} = \frac{2}{3}.\frac{5}{6}.\frac{k}{{k + 1}}\,\,(1)\)

  Theo giả thuyết \({V_{S.A'B'C'}} = \frac{1}{2}{V_{S.ABC}}.\) (2)

  Từ (1) và (2) suy ra: \(\frac{{5k}}{{9(k + 1)}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow k = 9.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>