AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

  • A. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} + 1\)
  • B. \(y = {x^4} - 3{x^2} + 1\)
  • C. \(y = {x^4} - 2{x^2} + 1\)            
  • D. \(y =  - {x^4} - 2{x^2} + 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đồ thị quay bề lõm xuống dưới nên có hệ số bậc bốn âm. Do đó loại các đáp án B, C.

  Do đồ thị chỉ có một điểm cực trị nên chọn D.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>