AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x\) có điểm cực đại là:

  • A. \(( - 1;2).\)
  • B. \((1; - 2).\)
  • C. \((1;0).\)
  • D. \(( - 1;0).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(y' = 3{x^2} - 3;y' = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x =  - 1\end{array} \right.\)

  Bảng biến thiên:

  Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số có điểm cực đại là (-1;2).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>