RANDOM
VIDEO

Bài tập C3 trang 25 SGK Vật lý 7

Giải bài C3 tr 25 sách GK Lý lớp 7

Định luật truyền của ánh sáng:

Trong môi trường... và...., ánh sáng truyền đi theo...

RANDOM

Gợi ý trả lời Bài tập C3

 
 

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C3 trang 25 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1