YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C7 trang 25 SGK Vật lý 7

Giải bài C7 tr 25 sách GK Lý lớp 7

Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C7

Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm ảnh của vật này qua gương lớn hơn vật.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C7 trang 25 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON